Priser og rammer

Du kan i mange tilfælde få dækket honoraret til psykologbehandling helt eller delvis, hvis du har:

Henvisning

Henvisning fra egen læge. 
Læs mere

Aftale

Aftale via arbejdsplads

Forsikring

Forsikring med dækning af psykologhjælp.

Bevilling

Bevilling fra kommune eller anden offentlig instans.

Priser

Behandling
Individuel behandling. 50 min. = 950,- 

Konsultationer
under sygesikringsordningen = se sundhed.dk

Supervision
Individuel supervision 60 min. = 1000,- 

Gruppesupervision
Sker kun efter aftale

Afbud
Senest dagen før inden kl. 16.00 – Ved senere afbud eller udeblivelse opkræves fuldt honorar

Følgende begivenheder berettiger til tilskud fra sygesikringen efter henvisning fra egen læge:

Røveri-,volds-og ulykkesofre

Trafik og ulykkesofre

Pårørende til alvorligt psykisk syge personer

Personer ramt af en alvorlig invaliderende sygdom

Pårørende til personer, der er ramt af en alvorlig invaliderende sygdom

Pårørende ved dødsfald

Personer, der har forsøgt selvmord

Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til  Abortrådet.

Personer, der inden det 18. år har været offer for incest eller andre seksuelle overgreb.

Personer med let til moderat depression fra 18 år

Personer med let til moderat angstlidelse, herunder OCD mellem 18 og 38 år på henvisningstidspunktet

Læs mere om sygesikringsordningen på sundhed.dk